รายละเอียดข่าวกิจกรรมโรงเรียน โดย : บ้านนาสาร
พิธีมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนยากจนพิเศษ
วันที่ 11 มีนาคม 2562 โรงเรียนบ้านนาสารจัดกิจกรรมพิธีมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนที่ยากจนพิเศษ
บันทึกข้อมูลเมื่อ 17-03-2562
ประมวลภาพข่าว [ 17 ภาพ]
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของ บ้านนาสาร
  1   2   3   4   5   6 page 1 / 6  
 เดินรณรงค์เชิญชวนไปเลือกตั้งร่วมกับหน่วยงานในอำเภอบ้านนาสาร [23-03-2562]
 โรงเรียนบ้านนาสารลงนาม MOU คณะวิทยาศาสตร์ ม. ประสานมิตร [23-03-2562]
 การประเมิน ScQA วันที่ 21 มีนาคม 2562 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนบ้านนาสาร [22-03-2562]
 พิธีมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนยากจนพิเศษ [17-03-2562]