รายละเอียดข่าวกิจกรรมโรงเรียน โดย : บ้านนาสาร
เข้าร่วมแข่งขันการต่อวงจรอิเล็กทรอนิกส์
วันที่ 13 -15 มีนาคม 2562 นักเรียนโรงเรียนบ้านนาสาร เด็กชายอนันต์ทสิทธิ ศรีแสง และเด็กชายสิรวิชญ์ ทองเพชร เขาร่วมแข่งขันการต่อการวงจรอิเล็กทรอนิกส์ ในนาม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ณ แฟชั่นไอส์แลนด์ฮอลล์ กรุงเทพมหานคร
บันทึกข้อมูลเมื่อ 17-03-2562
ประมวลภาพข่าว [ 13 ภาพ]
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของ บ้านนาสาร
  1   2   3   4   5   6 page 4 / 6  
 กิจกรรมวันตรุษจีน [08-02-2562]
 การประชุมหัวหน้าส่วนราชการอำเภอบ้านนาสาร ครั้งที่ 2/2562 วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562 [08-02-2562]
 กิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ ศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม [31-01-2562]
 กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ ชั้น ม. 4 @ จังหวัดพัทลุง [28-01-2562]