รายละเอียดข่าวกิจกรรมโรงเรียน โดย : บ้านนาสาร
เข้าร่วมแข่งขันการต่อวงจรอิเล็กทรอนิกส์
วันที่ 13 -15 มีนาคม 2562 นักเรียนโรงเรียนบ้านนาสาร เด็กชายอนันต์ทสิทธิ ศรีแสง และเด็กชายสิรวิชญ์ ทองเพชร เขาร่วมแข่งขันการต่อการวงจรอิเล็กทรอนิกส์ ในนาม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ณ แฟชั่นไอส์แลนด์ฮอลล์ กรุงเทพมหานคร
บันทึกข้อมูลเมื่อ 17-03-2562
ประมวลภาพข่าว [ 13 ภาพ]
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของ บ้านนาสาร
  1   2   3   4   5   6 page 2 / 6  
 เข้าร่วมแข่งขันการต่อวงจรอิเล็กทรอนิกส์ [17-03-2562]
 เดินรณรงค์เชิญชวนไปเลือกตั้ง [08-03-2562]
 ทีมฟุตบอลหญิงโรงเรียนบ้านนาสารได้รับรางวัลชนะเลิศ [03-03-2562]
 กิจกรรม ปัจฉิมนิเทศ ชาวชมพู-ฟ้า โรงเรียนบ้านนาสาร ประจำปี 2561 [26-02-2562]