รายละเอียดข่าวกิจกรรมโรงเรียน โดย : ท่าชีวิทยาคม
พิธีแสดงความยินดีกับ ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าชีวิทยาคมคนใหม่
เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2562 ที่ผ่านมา โรงเรียนท่าชีวิทยาคม จัดพิธีแสดงความยินดีกับ ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าชีวิทยาคมคนใหม่ นายนฤชาติ สุวรรณพร
บันทึกข้อมูลเมื่อ 15-03-2562
ประมวลภาพข่าว [ 1 ภาพ]
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของ ท่าชีวิทยาคม
  1   2 page 1 / 2  
 งานเปิดรั้วโรงเรียนท่าชีวิทยาคม [19-02-2562]
 การอบรมยุวประมง รุ่นที่ 35 ประจำปี 2563 [22-01-2562]
 โรงเรียนท่าชีวิทยาคม ต้อนรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม [21-01-2562]
 นักเรียนโรงเรียนท่าชีวิทยาคมได้รับรางวัลที่ 1. อ่านทำนองเสนาะในโครงการรักษ์ไทย. [12-06-2562]