รายละเอียดข่าวกิจกรรมโรงเรียน โดย : มัธยมบ้านทำเนียบ
กิจกรรม open house โรงเรียนมัธยมบ้านทำเนียบ
ในวันที่ 31 ม.ค. 61 โรงเรียนมัธยมบ้านทำเนียบ โดย ผอ.ธีรเดช จู่ทิ่น จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ กิจกรรม Open House ซึ่งทางโรงเรียนได้รับเกียรติจาก ท่านมนูญ ศิลปรัศมี รองฯ ผอ.สพม เขต.11 มาเป็นประธานเปิดในพิธี โดย มีแขกผู้มีเกียรติ มาร่วมพิธีเปิด รองฯ วิฑูรย์ เพชรประภัสสร กำนัน สุจิน นาคบำรุง กำนัน ต.บ้านทำเนียบและประธานกรรมการสถานศึกษา นายกิตติกร ปิ่นรัตน์ นายก อบต.บ้านทำเนียบ คณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนมัธยมบ้านทำเนียบ ผู้บริหาร สพม.11 คณะครู นักเรียน ในเขตพื้นที่บริการ - ได้มีกิจกรรมแสดงผลงานนักเรียนตาม 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ กิจกรรมโครงการเพาะพันธุ์ปัญญา เป็นการส่งเสริมแนวอาชีพ - ได้มีการแจกทุนการศึกษา ปัจจัยพื้นฐาน นร.ม.ต้น - มอบ เกียรติบัตร นร.ที่ได้รับรางวัล การแข่งขันศิลปะหัตถกรรมเข้ารอบระดับประเทศ
บันทึกข้อมูลเมื่อ 01-02-2561
ประมวลภาพข่าว [ 33 ภาพ]
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของ มัธยมบ้านทำเนียบ
  1   2   3   4   5 page 1 / 5  
 โรงเรียนมัธยมบ้านทำเนียบ ร่วม AIS จัดกิจกรรม TCAS [11-07-2561]
 อบรมเชิงปฎิบัติการ "หนึ่งโรงเรียน หนึ่งอาชีพ หนึ่งผลิตภัณฑ์" [11-07-2561]
 การอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ประจำปีการศึกษา 2561 [11-07-2561]
 การแข่งขันกรีฑานักเรียนประชาชนตำบลบ้านทำเนียบ ประจำปีการศึกษา 2561 [11-07-2561]