รายละเอียดข่าวกิจกรรมโรงเรียน โดย : ศรียาภัย
ศึกษาดูงาน จากโรงเรียน บางปลาม้า “สูงสุมารผดุงวิทย์ ”
วันจันทร์ที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2562 ที่ผ่านมา โรงเรียนศรียาภัย ได้ต้อนรับคณะผู้บริหาร คณะคุณครู และบุคลากรทางการศึกษา จากโรงเรียน บางปลาม้า “สูงสุมารผดุงวิทย์ ” เข้าศึกษาดูงานโรงเรียนศรียาภัย ระบบการบริหารงาน รางวัลคุณ ภาพ OBECQA โดยมี ดร.สุรินทร์ เนียมสุวรรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนศรียาภัย คณะผู้บริหาร และคณะคุณครู ร่วมให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน ในครั้งนี้
บันทึกข้อมูลเมื่อ 12-03-2562
ประมวลภาพข่าว [ 11 ภาพ]
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของ ศรียาภัย
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16 page 1 / 16  
 พิธีไหว้ครู 2563 "ศิษย์ศรียาภัย น้อมบูชาพระคุณครู" [23-08-2562]
 การประชุมศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ (HCEC) [19-08-2562]
 การพัฒนาคุณภาพแบบเจาะจง ผ่านการประชุมกลุ่มสนทนา (Focus Group) [19-08-2562]
 สพม. 11 ตรวจเยี่ยมและนิเทศการจัดการเรียนการสอน  [19-08-2562]