รายละเอียดข่าวกิจกรรมโรงเรียน โดย : บ้านนาสาร
ทีมฟุตบอลหญิงโรงเรียนบ้านนาสารได้รับรางวัลชนะเลิศ
ทีมฟุตบอลรุ่นประชาชนหญิงโรงเรียนบ้านนาสารได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันเยาวชนและประชาชน ครั้งที่ 15 จังหวัดสุราษฎร์ธานี
บันทึกข้อมูลเมื่อ 03-03-2562
ประมวลภาพข่าว [ 12 ภาพ]
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของ บ้านนาสาร
  1   2   3   4   5   6 page 1 / 6  
 เดินรณรงค์เชิญชวนไปเลือกตั้งร่วมกับหน่วยงานในอำเภอบ้านนาสาร [23-03-2562]
 โรงเรียนบ้านนาสารลงนาม MOU คณะวิทยาศาสตร์ ม. ประสานมิตร [23-03-2562]
 การประเมิน ScQA วันที่ 21 มีนาคม 2562 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนบ้านนาสาร [22-03-2562]
 พิธีมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนยากจนพิเศษ [17-03-2562]