รายละเอียดข่าวกิจกรรมโรงเรียน โดย : สอาดเผดิมวิทยา
ปฐมนิเทศนักเรียนห้องเรียนทวิศึกษา ฝึกงาน ครั้งที่ 2
เมื่อวันที่ 27 ก.พ. 62 โครงการห้องเรียนทวิศึกษา ร่วมกับวิทยาลัยสารพัดช่างจังหวัดชุมพร จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนฝึกงาน ครั้งที่ 2 ในโอกาสที่นักเรียนจะไปฝึกงานในหน่วยงานต่างๆช่วงปิดภาคเรียน ณ ห้องประชุมคุณหญิงสอาด โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา โดยนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/10 (ทวิศึกษา) ฝึกงานระหว่างวันที่ 11 มีนาคม 2562 – 30 มีนาคม 2562
บันทึกข้อมูลเมื่อ 28-02-2562
ประมวลภาพข่าว [ 5 ภาพ]
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของ สอาดเผดิมวิทยา
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12 page 1 / 12  
 ร่วมพิธีถวายพานพุ่มเครื่องราชสักการะ และพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว [30-07-2562]
 พิธีสวนสนามลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาดและผู้บำเพ็ญประโยชน์ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2562 [30-07-2562]
 กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ "Stem Education สู่โครงงานสะเต็มศึกษา"  [30-07-2562]
 โครงการสัปดาห์วันภาษาไทยแห่งชาติ  [30-07-2562]