รายละเอียดข่าวกิจกรรมโรงเรียน โดย : บ้านนาสาร
กิจกรรม ปัจฉิมนิเทศ ชาวชมพู-ฟ้า โรงเรียนบ้านนาสาร ประจำปี 2561
กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ชาวชมพู-ฟ้า โรงเรียนบ้านนาสาร ประจำปีการศึกษา 2561 25 กุมภาพันธ์ 2562
บันทึกข้อมูลเมื่อ 26-02-2562
ประมวลภาพข่าว [ 25 ภาพ]
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของ บ้านนาสาร
  1   2   3   4   5   6 page 1 / 6  
 เดินรณรงค์เชิญชวนไปเลือกตั้งร่วมกับหน่วยงานในอำเภอบ้านนาสาร [23-03-2562]
 โรงเรียนบ้านนาสารลงนาม MOU คณะวิทยาศาสตร์ ม. ประสานมิตร [23-03-2562]
 การประเมิน ScQA วันที่ 21 มีนาคม 2562 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนบ้านนาสาร [22-03-2562]
 พิธีมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนยากจนพิเศษ [17-03-2562]