รายละเอียดข่าวกิจกรรมโรงเรียน โดย : มัธยมบ้านทำเนียบ
กิจกรรมแนะแนวสัญจรโรงเรียนประถมศึกษาในเขตพื้นที่บริการ
#กิจกรรมแนะแนวสัญจรโรงเรียนประถมศึกษาในเขตพื้นที่บริการ นำโดย ผ.อ ธีรเดช จู่ทิ่น ผู้อำนวยการ ร.ร. มัธยมบ้านทำเนียบ พร้อมด้วยตัวแทนคณะครูและนักเรียน ไปแนะแนวการศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ มัธยมศึกษาปีที่ 4 ในช่วงระหว่างวันที่ 24 -26 มกราคม พ.ศ. 2561 ตามโรงเรียนระดับประถมศึกษาและโรงเรียนขยายโอกาส ได้แก่ โรงเรียนบ้านทำเนียบ โรงเรียนบ้านท่าไคร โรงเรียนบ้านวังพลาย โรงเรียนบ้านมะเลาะ โรงเรียนบ้านน้ำราด โรงเรียนมหาราชบ้านแสงอรุณ โรงเรียนบ้านบางขนุน โรงเรียนบ้านท่าขนอน โรงเรียนบ้านบางพระ และโรงเรียนย้านบ่อน้ำผุด
บันทึกข้อมูลเมื่อ 31-01-2561
ประมวลภาพข่าว [ 17 ภาพ]
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของ มัธยมบ้านทำเนียบ
  1   2 page 1 / 2  
  วันเปิดเรียนวันเรียนแรกของภาคเรียนที่ 1 [16-05-2561]
 ม.ท. รายงานตัวนักเรียน ปีการศึกษา 2561 [09-04-2561]
 โรงเรียนมัธยมบ้านทำเนียบ เข้าค่ายลูกเสือ ขั้น ม.2 ม.3  [19-02-2561]
 นักเรียน ม.ท. คว้าเหรียญทอง การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 67 [19-02-2561]