รายละเอียดข่าวกิจกรรมโรงเรียน โดย : มัธยมบ้านทำเนียบ
กิจกรรมแนะแนวสัญจรโรงเรียนประถมศึกษาในเขตพื้นที่บริการ
#กิจกรรมแนะแนวสัญจรโรงเรียนประถมศึกษาในเขตพื้นที่บริการ นำโดย ผ.อ ธีรเดช จู่ทิ่น ผู้อำนวยการ ร.ร. มัธยมบ้านทำเนียบ พร้อมด้วยตัวแทนคณะครูและนักเรียน ไปแนะแนวการศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ มัธยมศึกษาปีที่ 4 ในช่วงระหว่างวันที่ 24 -26 มกราคม พ.ศ. 2561 ตามโรงเรียนระดับประถมศึกษาและโรงเรียนขยายโอกาส ได้แก่ โรงเรียนบ้านทำเนียบ โรงเรียนบ้านท่าไคร โรงเรียนบ้านวังพลาย โรงเรียนบ้านมะเลาะ โรงเรียนบ้านน้ำราด โรงเรียนมหาราชบ้านแสงอรุณ โรงเรียนบ้านบางขนุน โรงเรียนบ้านท่าขนอน โรงเรียนบ้านบางพระ และโรงเรียนย้านบ่อน้ำผุด
บันทึกข้อมูลเมื่อ 31-01-2561
ประมวลภาพข่าว [ 17 ภาพ]
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของ มัธยมบ้านทำเนียบ
  1   2   3   4   5   6   7   8 page 1 / 8  
 แสดงความยินดีให้กับคณะครูและตัวแทนนักเรียน​ ในรายการแข่งขันมหกรรมศิลปหัตถกรรม​ วิชาการ​และเทคโนโลยีของนักเรียน [14-01-2561]
 ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 [03-12-2561]
 กิจกรรมค่าย "คนดีของแผ่นดิน" [03-12-2561]
  มรส. แนะแนวสัญจร 2561 [03-12-2561]