รายละเอียดข่าวกิจกรรมโรงเรียน โดย : มัธยมบ้านทำเนียบ
กิจกรรมแนะแนวสัญจรโรงเรียนประถมศึกษาในเขตพื้นที่บริการ
#กิจกรรมแนะแนวสัญจรโรงเรียนประถมศึกษาในเขตพื้นที่บริการ นำโดย ผ.อ ธีรเดช จู่ทิ่น ผู้อำนวยการ ร.ร. มัธยมบ้านทำเนียบ พร้อมด้วยตัวแทนคณะครูและนักเรียน ไปแนะแนวการศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ มัธยมศึกษาปีที่ 4 ในช่วงระหว่างวันที่ 24 -26 มกราคม พ.ศ. 2561 ตามโรงเรียนระดับประถมศึกษาและโรงเรียนขยายโอกาส ได้แก่ โรงเรียนบ้านทำเนียบ โรงเรียนบ้านท่าไคร โรงเรียนบ้านวังพลาย โรงเรียนบ้านมะเลาะ โรงเรียนบ้านน้ำราด โรงเรียนมหาราชบ้านแสงอรุณ โรงเรียนบ้านบางขนุน โรงเรียนบ้านท่าขนอน โรงเรียนบ้านบางพระ และโรงเรียนย้านบ่อน้ำผุด
บันทึกข้อมูลเมื่อ 31-01-2561
ประมวลภาพข่าว [ 17 ภาพ]
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของ มัธยมบ้านทำเนียบ
  1   2   3   4   5 page 1 / 5  
 โรงเรียนมัธยมบ้านทำเนียบ ร่วม AIS จัดกิจกรรม TCAS [11-07-2561]
 อบรมเชิงปฎิบัติการ "หนึ่งโรงเรียน หนึ่งอาชีพ หนึ่งผลิตภัณฑ์" [11-07-2561]
 การอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ประจำปีการศึกษา 2561 [11-07-2561]
 การแข่งขันกรีฑานักเรียนประชาชนตำบลบ้านทำเนียบ ประจำปีการศึกษา 2561 [11-07-2561]