รายละเอียดข่าวกิจกรรมโรงเรียน โดย : ศรียาภัย
พิธีแสดงความยินดีกับ ว่าที่ ผู้อำนวยการคนใหม่
เมื่อวันจันทร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ผ่านมา โรงเรียนศรียาภัย จัดพิธีแสดงความยินดีกับ รองผู้อำนวยการ และคณะคุณครู เนื่องในโอกาสได้ไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน จำนวน 4 ท่าน ได้แก่นายพะเนิน อุชุภาพ รองผู้อำนวยการโรงเรียนศรียาภัย นายศุภชัย ตักชะเลง ครูโรงเรียนศรียาภัย นางสาวปิยนุช สุวรรณนิตย์ ครูโรงเรียนศรียาภัยและนายกันตพงศ์ สีบัว ครูโรงเรียนศรียาภัย โดยมี ดร.สุรินทร์ เนียมสุวรรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนศรียาภัย ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีมอบของที่ระลึก และยังมีตัวแทนนักเรียน เข้ามอบช่อดอกไม้ ให้กับรองผู้อำนวยการ และ คณะคุณครู ทั้ง 4 ท่าน
บันทึกข้อมูลเมื่อ 24-02-2562
ประมวลภาพข่าว [ 8 ภาพ]
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของ ศรียาภัย
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16 page 1 / 16  
 พิธีไหว้ครู 2563 "ศิษย์ศรียาภัย น้อมบูชาพระคุณครู" [23-08-2562]
 การประชุมศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ (HCEC) [19-08-2562]
 การพัฒนาคุณภาพแบบเจาะจง ผ่านการประชุมกลุ่มสนทนา (Focus Group) [19-08-2562]
 สพม. 11 ตรวจเยี่ยมและนิเทศการจัดการเรียนการสอน  [19-08-2562]