รายละเอียดข่าวกิจกรรมโรงเรียน โดย : สอาดเผดิมวิทยา
พิธีมอบเกียรติบัตรPRE-TEST62
พิธีมอบเกียรติบัตรและเงินรางวัล โครงการทดสอบความสามารถทางวิชาการทดสอบศักยภาพของตนเอง PRE – TEST ปี 2562 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 วันศุกร์ ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา
บันทึกข้อมูลเมื่อ 20-02-2562
ประมวลภาพข่าว [ 10 ภาพ]
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของ สอาดเผดิมวิทยา
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12 page 1 / 12  
 ร่วมพิธีถวายพานพุ่มเครื่องราชสักการะ และพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว [30-07-2562]
 พิธีสวนสนามลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาดและผู้บำเพ็ญประโยชน์ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2562 [30-07-2562]
 กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ "Stem Education สู่โครงงานสะเต็มศึกษา"  [30-07-2562]
 โครงการสัปดาห์วันภาษาไทยแห่งชาติ  [30-07-2562]