รายละเอียดข่าวกิจกรรมโรงเรียน โดย : พุนพินพิทยาคม
กิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้ ระดับชั้น ม.5 จ.ชุมพร
คณะครูและนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนพุนพินพิทยาคม ร่วมกิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้ ณ จังหวัดชุมพร ในวันที่ 24 มกราคม 2562
บันทึกข้อมูลเมื่อ 13-02-2562
ประมวลภาพข่าว [ 17 ภาพ]
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของ พุนพินพิทยาคม
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10 page 1 / 10  
 มอบเกียรติบัตรงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561  [13-02-2562]
 กิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้ ระดับชั้น ม.1 เขื่อนรัชประภา [13-02-2562]
 กิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้ ระดับชั้น ม.6 จ.พังงา [13-02-2562]
 กิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้ ระดับชั้น ม.5 จ.ชุมพร [13-02-2562]