รายละเอียดข่าวกิจกรรมโรงเรียน โดย : สอาดเผดิมวิทยา
ค่ายโครงงานวิทยาศาสตร์ และ ค่าย Electronic For Fun #2
เมื่อ วันที่ 9-10 กุมภาพันธ์ 2562 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา ได้ดำเนินการจัดค่ายโครงงานวิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย และ ค่าย Electronic For Fun #2 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1 และ 3/2
บันทึกข้อมูลเมื่อ 11-02-2562
ประมวลภาพข่าว [ 23 ภาพ]
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของ สอาดเผดิมวิทยา
  1   2   3   4 page 1 / 4  
 กิจกรรมครูและนักเรียนสุดยอดแห่งปี ประจำปีการศึกษา 2561 [20-02-2562]
 พิธีมอบเกียรติบัตรPRE-TEST62 [20-02-2562]
 ปัจฉิมนิเทศ ม.3 และ ม.6 โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา [20-02-2562]
 การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลการพัฒนาครูโรงเรียนเครือข่ายโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ในจังหวัดชุมพร [12-02-2562]