รายละเอียดข่าวกิจกรรมโรงเรียน โดย : คลองฉนวนวิทยา
กิจกรรมเดินทางไกลอยู่ค่ายพักแรม
โรงเรียนคลองฉนวนวิทยา จัดการเข้าค่ายลูกเสีอ-เนตรนารี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ปีการศึกษา 2561 เมื่อวันที่ 6-8 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ค่ายลุกเสือชั่วคราวโรงเรียนบ้านไสยง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
บันทึกข้อมูลเมื่อ 11-02-2562
ประมวลภาพข่าว [ 17 ภาพ]
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของ คลองฉนวนวิทยา
  1   2   3   4   5   6 page 1 / 6  
 การจัดกิจกรรมสนับสนุนการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร [28-02-2562]
 กิจกรรมเดินทางไกลอยู่ค่ายพักแรม [11-02-2562]
 ประกาศโรงเรียนคลองฉนวนวิทยา เรื่อง ประกวดราคา(e-bidding)จ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน [14-01-2562]
 กิจกรรมวันคริสต์มาส /กิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ [29-12-2562]