รายละเอียดข่าวกิจกรรมโรงเรียน โดย : คลองฉนวนวิทยา
กิจกรรมเดินทางไกลอยู่ค่ายพักแรม
โรงเรียนคลองฉนวนวิทยา จัดการเข้าค่ายลูกเสีอ-เนตรนารี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ปีการศึกษา 2561 เมื่อวันที่ 6-8 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ค่ายลุกเสือชั่วคราวโรงเรียนบ้านไสยง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
บันทึกข้อมูลเมื่อ 11-02-2562
ประมวลภาพข่าว [ 17 ภาพ]
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของ คลองฉนวนวิทยา
  1   2   3   4   5   6   7   8 page 1 / 8  
 การแข่งขันงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ [20-08-2562]
 อบรมโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ "หลักสูตรหลักประจำ รุ่นที่ ๑/๖๑ "เป็นเบ้า เป็น แม่พิมพ์"  [26-06-2562]
 กิจกรรมพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562 [13-06-2562]
 เข้าร่วมการแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ประจำปี 2562 [05-06-2562]