รายละเอียดข่าวกิจกรรมโรงเรียน โดย : บ้านนาสาร
กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ ชั้น ม. 6 @ จังหวัดกระบี่
วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 คณะครูและนักเรียนชั้น ม. 6 นำโดยคุณครูสมยศ เอกอัครบัณฑิต นำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ศึกษาแหล่งเรียนรู้จังหวัดกระบี่
บันทึกข้อมูลเมื่อ 09-02-2562
ประมวลภาพข่าว [ 13 ภาพ]
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของ บ้านนาสาร
  1   2   3   4   5   6 page 1 / 6  
 เดินรณรงค์เชิญชวนไปเลือกตั้งร่วมกับหน่วยงานในอำเภอบ้านนาสาร [23-03-2562]
 โรงเรียนบ้านนาสารลงนาม MOU คณะวิทยาศาสตร์ ม. ประสานมิตร [23-03-2562]
 การประเมิน ScQA วันที่ 21 มีนาคม 2562 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนบ้านนาสาร [22-03-2562]
 พิธีมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนยากจนพิเศษ [17-03-2562]