รายละเอียดข่าวกิจกรรมโรงเรียน โดย : บ้านนาสาร
กิจกรรมวันตรุษจีน
เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ นำโดยคุณครูทิพวรรณ์ สนธนวณิชย์ หัวหน้ากลุ่มสาระฯ จัดกิจกรรมวันตรุษจีน ประกอบการอ่านประวัติวันตรุษจีนของนักเรียน การกล่าวอวยพรนักเรียนเป็นภาษาจีนโดย นายสมชาย กิจคาม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาสาร และการแสดงของนักเรียนชั้น ม. 2/1 เพลง 青花瓷 QingHuaCi
บันทึกข้อมูลเมื่อ 08-02-2562
ประมวลภาพข่าว [ 20 ภาพ]
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของ บ้านนาสาร
  1   2   3   4 page 1 / 4  
 สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT มาถ่ายทำรายการเด็กเก่ง สตาร์คิดส์  [17-02-2562]
 ปฏิทินการรับนักเรียน โรงเรียนบ้านนาสาร ปีการศึกษา 2562 [17-02-2562]
 กิจกรรม OPEN HOUSE เปิดบ้านการเรียนรู้ เปิดประตูสู่คุณภาพมาตรฐานสากล [16-02-2562]
 กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ ชั้น ม. 6 @ จังหวัดกระบี่ [09-02-2562]