รายละเอียดข่าวกิจกรรมโรงเรียน โดย : บ้านนาสาร
กิจกรรมวันตรุษจีน
เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ นำโดยคุณครูทิพวรรณ์ สนธนวณิชย์ หัวหน้ากลุ่มสาระฯ จัดกิจกรรมวันตรุษจีน ประกอบการอ่านประวัติวันตรุษจีนของนักเรียน การกล่าวอวยพรนักเรียนเป็นภาษาจีนโดย นายสมชาย กิจคาม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาสาร และการแสดงของนักเรียนชั้น ม. 2/1 เพลง 青花瓷 QingHuaCi
บันทึกข้อมูลเมื่อ 08-02-2562
ประมวลภาพข่าว [ 20 ภาพ]
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของ บ้านนาสาร
  1   2   3   4   5   6 page 1 / 6  
 เดินรณรงค์เชิญชวนไปเลือกตั้งร่วมกับหน่วยงานในอำเภอบ้านนาสาร [23-03-2562]
 โรงเรียนบ้านนาสารลงนาม MOU คณะวิทยาศาสตร์ ม. ประสานมิตร [23-03-2562]
 การประเมิน ScQA วันที่ 21 มีนาคม 2562 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนบ้านนาสาร [22-03-2562]
 พิธีมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนยากจนพิเศษ [17-03-2562]