รายละเอียดข่าวกิจกรรมโรงเรียน โดย : บ้านนาสาร
การประชุมหัวหน้าส่วนราชการอำเภอบ้านนาสาร ครั้งที่ 2/2562 วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562
วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 9.00 น. มีการประชุมหัวหน้าส่วนราชการอำเภอบ้านนาสาร โดยโรงเรียนบ้านนาสารได้รับเกียรติให้เป็นสถานที่ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ 2/2562 โดยมีนายกัมปนาท กลิ่นเสาวคนธ์ นายอำเภอบ้านนาสารเป็นประธานในที่ประชุม ทั้งนี้โรงเรียนบ้านนาสารนำโดย นายสมชาย กิจคาม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาสาร ได้รายงานผลโครงการเพชรบ้านนาสารและมอบโล่เกียรติยศ พร้อมเงินทุนการศึกษาให้กับนักเรียน จำนวน 10 รางวัล
บันทึกข้อมูลเมื่อ 08-02-2562
ประมวลภาพข่าว [ 9 ภาพ]
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของ บ้านนาสาร
  1   2   3   4 page 1 / 4  
 สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT มาถ่ายทำรายการเด็กเก่ง สตาร์คิดส์  [17-02-2562]
 ปฏิทินการรับนักเรียน โรงเรียนบ้านนาสาร ปีการศึกษา 2562 [17-02-2562]
 กิจกรรม OPEN HOUSE เปิดบ้านการเรียนรู้ เปิดประตูสู่คุณภาพมาตรฐานสากล [16-02-2562]
 กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ ชั้น ม. 6 @ จังหวัดกระบี่ [09-02-2562]