รายละเอียดข่าวกิจกรรมโรงเรียน โดย : สุราษฎร์ธานี
กิจกรรมการเรียนเพิ่มพูนประสบการณ์วิชาคณิตศาสตร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี จัดกิจกรรมการเรียนเพิ่มพูนประสบการณ์วิชาคณิตศาสตร์ ให้กับนักเรียนโครงการส่งเสริมความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ม.2/1 ม2/2 ระหว่างวันที่ 2 - 3 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องโกเมน โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า อำเภอเมืองฯ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิทยากร ดร. พิชญ์กิตติ บรรณางกูร อาจารย์ประจำ ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
บันทึกข้อมูลเมื่อ 06-02-2562
ประมวลภาพข่าว [ 16 ภาพ]
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของ สุราษฎร์ธานี
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23 page 1 / 23  
 รู้เท่าทันโรคซึมเศร้าในโรงเรียน [28-11-2562]
 เชิดชูครูคนเก่ง [27-08-2562]
 คนเก่ง ส.ธ. จากการแข่งขันสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ระดับภูมิภาค [20-08-2562]
 กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้เรื่องความปลอดภัยทางเพศ [19-08-2562]