รายละเอียดข่าวกิจกรรมโรงเรียน โดย : สุราษฎร์ธานี
กิจกรรมการเรียนเพิ่มพูนประสบการณ์วิชาคณิตศาสตร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี จัดกิจกรรมการเรียนเพิ่มพูนประสบการณ์วิชาคณิตศาสตร์ ให้กับนักเรียนโครงการส่งเสริมความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ม.2/1 ม2/2 ระหว่างวันที่ 2 - 3 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องโกเมน โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า อำเภอเมืองฯ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิทยากร ดร. พิชญ์กิตติ บรรณางกูร อาจารย์ประจำ ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
บันทึกข้อมูลเมื่อ 06-02-2562
ประมวลภาพข่าว [ 16 ภาพ]
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของ สุราษฎร์ธานี
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18 page 1 / 18  
 กิจกรรมวันวิสาขบูชา 2562 [17-05-2562]
 ขอแสดงความยินดีกับผลสอบO-NETคณิตศาสตร์100 คะแนนเต็ม [10-04-2562]
 เปิดรั้วโรงเรียน ST. Open House  [08-02-2562]
 กิจกรรมการเรียนเพิ่มพูนประสบการณ์วิชาคณิตศาสตร์ [06-02-2562]