รายละเอียดข่าวกิจกรรมโรงเรียน โดย : สอาดเผดิมวิทยา
Happy Chinese New Year 2019
โครงการห้องเรียนพิเศษศิลป์ - ภาษาจีน กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา จัดกิจกรรม “Happy Chinese New Year 2019” เมื่อวันจันทร์ ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562 มีกิจกรรมการอวยพรเนื่องในวันตรุษจีน จากผู้อำนวยการนพมาศ เพราพันธ์ และฝ่ายบริหาร ครู บุคลากร และนักเรียน ร่วมชมการแสดงของ นักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษศิลป์ - ภาษาจีน
บันทึกข้อมูลเมื่อ 05-02-2562
ประมวลภาพข่าว [ 16 ภาพ]
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของ สอาดเผดิมวิทยา
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12 page 1 / 12  
 ร่วมพิธีถวายพานพุ่มเครื่องราชสักการะ และพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว [30-07-2562]
 พิธีสวนสนามลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาดและผู้บำเพ็ญประโยชน์ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2562 [30-07-2562]
 กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ "Stem Education สู่โครงงานสะเต็มศึกษา"  [30-07-2562]
 โครงการสัปดาห์วันภาษาไทยแห่งชาติ  [30-07-2562]