รายละเอียดข่าวกิจกรรมโรงเรียน โดย : สอาดเผดิมวิทยา
Happy Chinese New Year 2019
โครงการห้องเรียนพิเศษศิลป์ - ภาษาจีน กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา จัดกิจกรรม “Happy Chinese New Year 2019” เมื่อวันจันทร์ ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562 มีกิจกรรมการอวยพรเนื่องในวันตรุษจีน จากผู้อำนวยการนพมาศ เพราพันธ์ และฝ่ายบริหาร ครู บุคลากร และนักเรียน ร่วมชมการแสดงของ นักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษศิลป์ - ภาษาจีน
บันทึกข้อมูลเมื่อ 05-02-2562
ประมวลภาพข่าว [ 16 ภาพ]
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของ สอาดเผดิมวิทยา
  1   2   3   4   5   6   7 page 1 / 7  
 ประชุมผู้ปกครองนักเรียน และ มอบตัวนักเรียนห้องเรียนทั่วไป ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562 [09-04-2562]
 กิจกรรมแลกเปลี่ยนภาษานานาชาติ ณ ประเทศญี่ปุ่น  [09-04-2562]
 ผลสอบ O NET วิชาคณิตศาสตร์ 100 คะแนนเต็ม [09-04-2562]
 พิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2561  [09-04-2562]