รายละเอียดข่าวกิจกรรมโรงเรียน โดย : สอาดเผดิมวิทยา
Happy Chinese New Year 2019
โครงการห้องเรียนพิเศษศิลป์ - ภาษาจีน กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา จัดกิจกรรม “Happy Chinese New Year 2019” เมื่อวันจันทร์ ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562 มีกิจกรรมการอวยพรเนื่องในวันตรุษจีน จากผู้อำนวยการนพมาศ เพราพันธ์ และฝ่ายบริหาร ครู บุคลากร และนักเรียน ร่วมชมการแสดงของ นักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษศิลป์ - ภาษาจีน
บันทึกข้อมูลเมื่อ 05-02-2562
ประมวลภาพข่าว [ 16 ภาพ]
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของ สอาดเผดิมวิทยา
  1   2   3   4 page 1 / 4  
 กิจกรรมครูและนักเรียนสุดยอดแห่งปี ประจำปีการศึกษา 2561 [20-02-2562]
 พิธีมอบเกียรติบัตรPRE-TEST62 [20-02-2562]
 ปัจฉิมนิเทศ ม.3 และ ม.6 โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา [20-02-2562]
 การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลการพัฒนาครูโรงเรียนเครือข่ายโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ในจังหวัดชุมพร [12-02-2562]