รายละเอียดข่าวกิจกรรมโรงเรียน โดย : ด่านสวีวิทยา
กิจกรรม5ส.และบำเพ็ญประโยชน์
กิจกรรมในเครื่องแบบกลุ่มที่2 กลุ่ม 5 ส และบำเพ็ญประโยชน์ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมปลายของโรงเรียนด่านสวีวิทยา ปฏิบัติกิจกรรมนอกสถานที่ ณ พื้นที่โครงการพัฒนาส่วนพระองค์หาดบางเบิด อ.ปะทิว จ.ชุมพรระหว่างวันที่ 24-25 มกราคม 2561
บันทึกข้อมูลเมื่อ 29-01-2561
ประมวลภาพข่าว [ 1 ภาพ]
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของ ด่านสวีวิทยา
  1   2 page 1 / 2  
 สรุปผลโครงการคุณธรรม [19-02-2561]
 กิจกรรม5ส.และบำเพ็ญประโยชน์ [29-01-2561]
 การเดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรม [29-01-2561]
 กิจกรรมวันขึ้นปีใหม่โรงเรียนด่านสวีวิทยา [03-01-2561]