รายละเอียดข่าวกิจกรรมโรงเรียน โดย : บ้านนาสาร
กิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ ศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนบ้านนาสาร จัดกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ ศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ของนักเรียนห้องเรียนพิเศษ IEP ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1 ณ สหพันธรัฐมาเลเซียและสาธารณรัฐสิงคโปร์ ระหว่างวันที่ 23 -27 มกราคม 2562 จำนวนนักเรียนเข้าร่วมโครงการมีทั้งหมด 27 คน โดยมีคุณครูรัตนา ธนเกียรติวงษ์และคุณครูสมเกียรติ จำปีพันธ์ เป็นผู้นำในการทำกิจกรรมครั้งนี้
บันทึกข้อมูลเมื่อ 31-01-2562
ประมวลภาพข่าว [ 23 ภาพ]
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของ บ้านนาสาร
  1   2   3   4 page 1 / 4  
 สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT มาถ่ายทำรายการเด็กเก่ง สตาร์คิดส์  [17-02-2562]
 ปฏิทินการรับนักเรียน โรงเรียนบ้านนาสาร ปีการศึกษา 2562 [17-02-2562]
 กิจกรรม OPEN HOUSE เปิดบ้านการเรียนรู้ เปิดประตูสู่คุณภาพมาตรฐานสากล [16-02-2562]
 กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ ชั้น ม. 6 @ จังหวัดกระบี่ [09-02-2562]