รายละเอียดข่าวกิจกรรมโรงเรียน โดย : บ้านนาสาร
กิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ ศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนบ้านนาสาร จัดกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ ศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ของนักเรียนห้องเรียนพิเศษ IEP ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1 ณ สหพันธรัฐมาเลเซียและสาธารณรัฐสิงคโปร์ ระหว่างวันที่ 23 -27 มกราคม 2562 จำนวนนักเรียนเข้าร่วมโครงการมีทั้งหมด 27 คน โดยมีคุณครูรัตนา ธนเกียรติวงษ์และคุณครูสมเกียรติ จำปีพันธ์ เป็นผู้นำในการทำกิจกรรมครั้งนี้
บันทึกข้อมูลเมื่อ 31-01-2562
ประมวลภาพข่าว [ 23 ภาพ]
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของ บ้านนาสาร
  1   2   3   4   5   6 page 1 / 6  
 เดินรณรงค์เชิญชวนไปเลือกตั้งร่วมกับหน่วยงานในอำเภอบ้านนาสาร [23-03-2562]
 โรงเรียนบ้านนาสารลงนาม MOU คณะวิทยาศาสตร์ ม. ประสานมิตร [23-03-2562]
 การประเมิน ScQA วันที่ 21 มีนาคม 2562 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนบ้านนาสาร [22-03-2562]
 พิธีมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนยากจนพิเศษ [17-03-2562]