รายละเอียดข่าวกิจกรรมโรงเรียน โดย : สุราษฎร์ธานี
กิจกรรมยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทย
วันที่ 26-27 มกราคม 2562 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนสุราษฎร์ธานี จัดกิจกรรมเติมเต็มความรู้ ก่อนสอบ o-net ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3และ 6 กลุ่มที่สนใจวิชาภาษาไทย เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
บันทึกข้อมูลเมื่อ 30-01-2562
ประมวลภาพข่าว [ 14 ภาพ]
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของ สุราษฎร์ธานี
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18 page 1 / 18  
 กิจกรรมวันวิสาขบูชา 2562 [17-05-2562]
 ขอแสดงความยินดีกับผลสอบO-NETคณิตศาสตร์100 คะแนนเต็ม [10-04-2562]
 เปิดรั้วโรงเรียน ST. Open House  [08-02-2562]
 กิจกรรมการเรียนเพิ่มพูนประสบการณ์วิชาคณิตศาสตร์ [06-02-2562]