รายละเอียดข่าวกิจกรรมโรงเรียน โดย : สุราษฎร์ธานี
๑๑๑ ปี Suratthani Family Fun Run
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ร่วมกับสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสุราษฎร์ธานี จัดกิจกรรม ๑๑๑ ปี Suratthani Family Fun Run ขึ้นในอาทิตย์วันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๕.๐๐ น. ณ สนามโรงเรียนสุราษฎร์ธานี
บันทึกข้อมูลเมื่อ 30-01-2562
ประมวลภาพข่าว [ 20 ภาพ]
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของ สุราษฎร์ธานี
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19 page 8 / 19  
 แข่งขันตอบปัญหาเศรษฐศาสตร์ ระดับ ม.ปลาย [20-08-2562]
 ส.ธ. คนเก่ง (วิทยาศาสตร์) [20-08-2562]
 การแข่งขันงานสัปดาห์​วิทยา​ศาสตร์​ 2561 [20-08-2562]
 ความสำเร็จในงาน ม.อ.วิชาการ 2561 [20-08-2562]