รายละเอียดข่าวกิจกรรมโรงเรียน โดย : บ้านนาสาร
กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ ชั้น ม. 4 @ จังหวัดพัทลุง
26 มกราคม 2562 โรงเรียนบ้านนาสาร จัดกิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ จ.พัทลุง นักเรียนระดับชั้น ม.4 ตามโครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ประจำปีการศึกษา 2561 โดยมีคุณครูอุบล ไทยเสน หัวหน้าระดับและคณะครูระดับชั้น ม.4
บันทึกข้อมูลเมื่อ 28-01-2562
ประมวลภาพข่าว [ 19 ภาพ]
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของ บ้านนาสาร
  1   2   3   4 page 1 / 4  
 สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT มาถ่ายทำรายการเด็กเก่ง สตาร์คิดส์  [17-02-2562]
 ปฏิทินการรับนักเรียน โรงเรียนบ้านนาสาร ปีการศึกษา 2562 [17-02-2562]
 กิจกรรม OPEN HOUSE เปิดบ้านการเรียนรู้ เปิดประตูสู่คุณภาพมาตรฐานสากล [16-02-2562]
 กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ ชั้น ม. 6 @ จังหวัดกระบี่ [09-02-2562]