รายละเอียดข่าวกิจกรรมโรงเรียน โดย : บ้านนาสาร
โครงการเพชรบ้านนาสาร
27 มกราคม 2562 โรงเรียนบ้านนาสาร จัดกิจกรรมสอบวัดความรู้ 5 วิชาหลัก (วิทย์, คณิต, ไทย, สังคม, อังกฤษ) ของนักเรียนช่วงชั้นที่ 2 ตามโครงการ "เพชรบ้านนาสาร" มีนักเรียน ป.4-6 ในอำเภอบ้านนาสาร สมัครเข้าร่วมโครงการ 624 คน โดยนักเรียนที่ทำคะแนนได้สูงสุด 10 ลำดับจะได้รับทุนการศึกษา พร้อมโล่เกียรติยศ และเกียรติบัตร ประกาศผลวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 256227 มกราคม 2562
บันทึกข้อมูลเมื่อ 28-01-2562
ประมวลภาพข่าว [ 12 ภาพ]
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของ บ้านนาสาร
  1   2   3   4   5   6 page 1 / 6  
 เดินรณรงค์เชิญชวนไปเลือกตั้งร่วมกับหน่วยงานในอำเภอบ้านนาสาร [23-03-2562]
 โรงเรียนบ้านนาสารลงนาม MOU คณะวิทยาศาสตร์ ม. ประสานมิตร [23-03-2562]
 การประเมิน ScQA วันที่ 21 มีนาคม 2562 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนบ้านนาสาร [22-03-2562]
 พิธีมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนยากจนพิเศษ [17-03-2562]