รายละเอียดข่าวกิจกรรมโรงเรียน โดย : บ้านนาสาร
โครงการเพชรบ้านนาสาร
27 มกราคม 2562 โรงเรียนบ้านนาสาร จัดกิจกรรมสอบวัดความรู้ 5 วิชาหลัก (วิทย์, คณิต, ไทย, สังคม, อังกฤษ) ของนักเรียนช่วงชั้นที่ 2 ตามโครงการ "เพชรบ้านนาสาร" มีนักเรียน ป.4-6 ในอำเภอบ้านนาสาร สมัครเข้าร่วมโครงการ 624 คน โดยนักเรียนที่ทำคะแนนได้สูงสุด 10 ลำดับจะได้รับทุนการศึกษา พร้อมโล่เกียรติยศ และเกียรติบัตร ประกาศผลวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 256227 มกราคม 2562
บันทึกข้อมูลเมื่อ 28-01-2562
ประมวลภาพข่าว [ 12 ภาพ]
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของ บ้านนาสาร
  1   2   3   4 page 1 / 4  
 สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT มาถ่ายทำรายการเด็กเก่ง สตาร์คิดส์  [17-02-2562]
 ปฏิทินการรับนักเรียน โรงเรียนบ้านนาสาร ปีการศึกษา 2562 [17-02-2562]
 กิจกรรม OPEN HOUSE เปิดบ้านการเรียนรู้ เปิดประตูสู่คุณภาพมาตรฐานสากล [16-02-2562]
 กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ ชั้น ม. 6 @ จังหวัดกระบี่ [09-02-2562]