รายละเอียดข่าวกิจกรรมโรงเรียน โดย : สอาดเผดิมวิทยา
95 ปี วันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา
คณะผู้บริหาร ครู สมาคมศิษย์เก่า เครือข่ายผู้ปกครอง ชมรมครูอาวุโส สมาคมผู้ปกครองและครู เจ้าหน้าที่ และนักเรียนโรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา ร่วมทำบุญตักบาตร เนื่องในงาน วันครบรอบ 95 ปี วันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา 27 มกราคม 2467 เมื่อ วันที่ 25 มกราคม 2562
บันทึกข้อมูลเมื่อ 26-01-2562
ประมวลภาพข่าว [ 27 ภาพ]
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของ สอาดเผดิมวิทยา
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12 page 1 / 12  
 ร่วมพิธีถวายพานพุ่มเครื่องราชสักการะ และพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว [30-07-2562]
 พิธีสวนสนามลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาดและผู้บำเพ็ญประโยชน์ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2562 [30-07-2562]
 กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ "Stem Education สู่โครงงานสะเต็มศึกษา"  [30-07-2562]
 โครงการสัปดาห์วันภาษาไทยแห่งชาติ  [30-07-2562]