รายละเอียดข่าวกิจกรรมโรงเรียน โดย : สอาดเผดิมวิทยา
95 ปี วันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา
คณะผู้บริหาร ครู สมาคมศิษย์เก่า เครือข่ายผู้ปกครอง ชมรมครูอาวุโส สมาคมผู้ปกครองและครู เจ้าหน้าที่ และนักเรียนโรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา ร่วมทำบุญตักบาตร เนื่องในงาน วันครบรอบ 95 ปี วันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา 27 มกราคม 2467 เมื่อ วันที่ 25 มกราคม 2562
บันทึกข้อมูลเมื่อ 26-01-2562
ประมวลภาพข่าว [ 27 ภาพ]
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของ สอาดเผดิมวิทยา
  1   2   3   4 page 1 / 4  
 กิจกรรมครูและนักเรียนสุดยอดแห่งปี ประจำปีการศึกษา 2561 [20-02-2562]
 พิธีมอบเกียรติบัตรPRE-TEST62 [20-02-2562]
 ปัจฉิมนิเทศ ม.3 และ ม.6 โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา [20-02-2562]
 การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลการพัฒนาครูโรงเรียนเครือข่ายโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ในจังหวัดชุมพร [12-02-2562]