รายละเอียดข่าวกิจกรรมโรงเรียน โดย : สอาดเผดิมวิทยา
95 ปี วันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา
คณะผู้บริหาร ครู สมาคมศิษย์เก่า เครือข่ายผู้ปกครอง ชมรมครูอาวุโส สมาคมผู้ปกครองและครู เจ้าหน้าที่ และนักเรียนโรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา ร่วมทำบุญตักบาตร เนื่องในงาน วันครบรอบ 95 ปี วันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา 27 มกราคม 2467 เมื่อ วันที่ 25 มกราคม 2562
บันทึกข้อมูลเมื่อ 26-01-2562
ประมวลภาพข่าว [ 27 ภาพ]
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของ สอาดเผดิมวิทยา
  1   2   3   4   5   6   7 page 1 / 7  
 ประชุมผู้ปกครองนักเรียน และ มอบตัวนักเรียนห้องเรียนทั่วไป ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562 [09-04-2562]
 กิจกรรมแลกเปลี่ยนภาษานานาชาติ ณ ประเทศญี่ปุ่น  [09-04-2562]
 ผลสอบ O NET วิชาคณิตศาสตร์ 100 คะแนนเต็ม [09-04-2562]
 พิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2561  [09-04-2562]