รายละเอียดข่าวกิจกรรมโรงเรียน โดย : ปะทิววิทยา
ผลการแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม
ผลการแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ภาคใต้ จังหวัดตรัง ระหว่างวันที่ 8-10 มกราคม 2561 1.การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ ปล่อยอิสระ ม.1-3 ได้รับเหรียญทอง 2.การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-6 ได้รับเหรียญเงิน 3.การเข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี 11 ม.1-3 ได้รับเหรียญเงิน 4.การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-3 ได้รับเหรียญเงิน 5.การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-6 ได้รับเหรียญทอง 6.การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-6 ได้รับเหรียญทอง 7.การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-6 ได้รับเหรียญทอง 8.การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-6 ได้รับเหรียญทอง 9.การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-3
บันทึกข้อมูลเมื่อ 23-01-2562
ประมวลภาพข่าว [ 9 ภาพ]
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของ ปะทิววิทยา
  1   2   3 page 1 / 3  
 ฝึกซ้อมการแสดงโขนเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  [02-04-2562]
 ประชุมการทำแผนปฎิบัติการประจำปี 2562 [30-03-2562]
 ผลการแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม [23-01-2562]
 กิจกรรมวันคริสต์มาส Christmas Day 2018 [26-12-2562]