รายละเอียดข่าวกิจกรรมโรงเรียน โดย : ด่านสวีวิทยา
การเดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรม
นายชาติชาย ชนชีวัฒน์ เป็นประธานในพิธีเปิดการอยู่ค่ายพักแรมและเดินทางไกลของลูกเสือ เนตรนารี โรงเรียนด่านสวีวิทยา โรงเรียนเขาศรีวิชัย และโรงเรียนบ้านละอุนใต้ ระหว่างวันที่ 24-26 มกราคม 2561 ณ ค่ายลูกเสือกาญจนา ต.สะพลี อ.ปะทิว จ.ชุมพร
บันทึกข้อมูลเมื่อ 29-01-2561
ประมวลภาพข่าว [ 2 ภาพ]
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของ ด่านสวีวิทยา
  1   2 page 1 / 2  
 สรุปผลโครงการคุณธรรม [19-02-2561]
 กิจกรรม5ส.และบำเพ็ญประโยชน์ [29-01-2561]
 การเดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรม [29-01-2561]
 กิจกรรมวันขึ้นปีใหม่โรงเรียนด่านสวีวิทยา [03-01-2561]