รายละเอียดข่าวกิจกรรมโรงเรียน โดย : ด่านสวีวิทยา
โครงการทัศนศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561
เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2562 โรงเรียนด่านสวีวิทยาดำเนินกิจกรรมทัศนศึกษาประจำปีการศึกษา 2561 ณ โรงไฟฟ้าพลังน้ำ เขื่อนรัชชประภา จังหวัดสุราษฎร์ธานี ชมการผลิตกระแสไฟฟ้าโดยใช้พลังงานน้ำ และชมสถานที่สำคัญต่างๆเช่น วัดถ้ำนาใน ภูเขารูปหัวใจ เป็นต้น
บันทึกข้อมูลเมื่อ 22-01-2562
ประมวลภาพข่าว [ 8 ภาพ]
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของ ด่านสวีวิทยา
  1   2   3   4   5 page 1 / 5  
 โครงการทัศนศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 [22-01-2562]
 กิจกรรมเดินทางไกลอยู่ค่ายพักแรม [16-01-2562]
 กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ [16-01-2562]
 พัฒนาวัดบรรพตวารีเขต [26-12-2562]