รายละเอียดข่าวกิจกรรมโรงเรียน โดย : ด่านสวีวิทยา
กิจกรรมเดินทางไกลอยู่ค่ายพักแรม
กิจกรรมเดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรมประจำปีการศึกษา 2561 ณ โรงเรียนด่านสวีวิทยา เมื่อ14-15 มกราคม 2562 เพื่อทดสอบวิชาพิเศษ ฝึกการใช้ชีวิตชาวหมู่ การดำรงชีพในป่า ฯลฯ
บันทึกข้อมูลเมื่อ 16-01-2562
ประมวลภาพข่าว [ 1 ภาพ]
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของ ด่านสวีวิทยา
  1   2   3   4   5   6 page 1 / 6  
 วันอาภากร [19-05-2562]
 กิจกรรมวันวิสาขบูชา [17-05-2562]
 ประชุมผู้ปกครองนักเรียน [17-05-2562]
 โครงการทัศนศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 [22-01-2562]