รายละเอียดข่าวกิจกรรมโรงเรียน โดย : ด่านสวีวิทยา
กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์
โรงเรียนด่านสวีวิทยาได้จัดการเข้าค่ายกลุ่มผู้เลือกกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ฝึกอบรม ทบทวนบทบาท ความรับผิดชอบต่อสังคม การใช้ชีวิตในสังคม กิจกรรมปฏิสัมพันธ์ เมื่อวันที่14-15 มกราคม 2562 ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนด่านสวีวิทยา
บันทึกข้อมูลเมื่อ 16-01-2562
ประมวลภาพข่าว [ 3 ภาพ]
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของ ด่านสวีวิทยา
  1   2   3   4   5   6 page 1 / 6  
 วันอาภากร [19-05-2562]
 กิจกรรมวันวิสาขบูชา [17-05-2562]
 ประชุมผู้ปกครองนักเรียน [17-05-2562]
 โครงการทัศนศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 [22-01-2562]