รายละเอียดข่าวกิจกรรมโรงเรียน โดย : ด่านสวีวิทยา
กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์
โรงเรียนด่านสวีวิทยาได้จัดการเข้าค่ายกลุ่มผู้เลือกกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ฝึกอบรม ทบทวนบทบาท ความรับผิดชอบต่อสังคม การใช้ชีวิตในสังคม กิจกรรมปฏิสัมพันธ์ เมื่อวันที่14-15 มกราคม 2562 ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนด่านสวีวิทยา
บันทึกข้อมูลเมื่อ 16-01-2562
ประมวลภาพข่าว [ 3 ภาพ]
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของ ด่านสวีวิทยา
  1   2   3   4   5 page 1 / 5  
 โครงการทัศนศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 [22-01-2562]
 กิจกรรมเดินทางไกลอยู่ค่ายพักแรม [16-01-2562]
 กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ [16-01-2562]
 พัฒนาวัดบรรพตวารีเขต [26-12-2562]