รายละเอียดข่าวกิจกรรมโรงเรียน โดย : ด่านสวีวิทยา
กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์
โรงเรียนด่านสวีวิทยาได้จัดการเข้าค่ายกลุ่มผู้เลือกกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ฝึกอบรม ทบทวนบทบาท ความรับผิดชอบต่อสังคม การใช้ชีวิตในสังคม กิจกรรมปฏิสัมพันธ์ เมื่อวันที่14-15 มกราคม 2562 ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนด่านสวีวิทยา
บันทึกข้อมูลเมื่อ 16-01-2562
ประมวลภาพข่าว [ 3 ภาพ]
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของ ด่านสวีวิทยา
  1   2   3   4   5   6   7   8   9 page 1 / 9  
 วันแม่แห่งชาติ ปี 2562 [10-08-2562]
 พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาภายใน "ด่านสวีเกมส์" [01-08-2562]
 กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว [29-07-2562]
 ถวายเทียนจำนำพรรษา [12-07-2562]