รายละเอียดข่าวกิจกรรมโรงเรียน โดย : คลองฉนวนวิทยา
โครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำต้นกล้าแผ่นดินไทยฯ และค่ายพัฒนาโครงงานคุณธรรมฯ
โรงเรียนคลองฉนวนวิทยา เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำต้นกล้าแผ่นดินไทยฯ และค่ายพัฒนาโครงงานคุณธรรมฯ ณ โรงเรียนอนุบาลขวัญยืน อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษาฎร์ธานี ในระหว่างวันที่ 25-28 มกราคม 2561
บันทึกข้อมูลเมื่อ 29-01-2561
ประมวลภาพข่าว [ 9 ภาพ]
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของ คลองฉนวนวิทยา
  1   2 page 1 / 2  
 กิจกรรมทัศนศึกษา ปีการศึกษา 2560 [23-03-2561]
 OPEN HOUSE ปีการศึกษา 2560 [20-02-2561]
 ประกาศโรงเรียนคลองฉนวนวิทยา เรื่อง โรงเรียนคลองฉนวนวิทยาได้รับจัดสรรงบประมาณเหลือจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2560 มีความจำเป็นที่จะต้องจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน และสิ่งก่อสร้างโรงอาหาร [01-02-2561]
 ร่วมพิธีเปิด Open House และร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ MOU การจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ การสร้างและพัฒนาเครือข่ายสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข [01-02-2561]