รายละเอียดข่าวกิจกรรมโรงเรียน โดย : บ้านนาสาร
ผลการแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 68@ ตรัง
วันที่ 8 -10 มกราคม 2568 โรงเรียนบ้านนาสารนำโดย นายสมชาย กิจคาม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาสาร และ นายพยนต์ ไทยเกิด รองผู้อำนวยการ ส่งรายการแข่งขันจำนวน 30 รายการ ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง 9 รายการ เหรียญเงิน 15 รายการ และเหรียญทองแดง 3 รายการ โดยมีเหรียญทองอยู่ในลำดับที่ 1- 3 จำนวน 4 รายการ ได้แก่ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ระดับชั้น ม. 4 -ม. 6 ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ระดับชั้น ม. 1 -ม. 3 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันการประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ระดับชั้น ม. 4- ม. 6 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 และรายการการแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ระดับชั้น ม. 4 -ม. 6 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
บันทึกข้อมูลเมื่อ 12-01-2562
ประมวลภาพข่าว [ 17 ภาพ]
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของ บ้านนาสาร
  1   2 page 1 / 2  
 ผลการแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 68@ ตรัง [12-01-2562]
 กิจกรรมวันคริสต์มาส [25-12-2562]
 ขอเชิญนักเรียน ม.ปลายทุกโรงเรียนเข้าร่วมโครงการปั้นดาว ติว GAT PAT โดยคณาจารย์จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย [21-12-2562]
 เข้าร่วมชมนิทรรศการและเวทีศักยภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล ระดับชาติ ปีการศึกษา 2561 ณ โรงแรมธรรมรินทร์ ธนา Thumrin Thana Hotel จังหวัดตรัง [21-12-2562]