รายละเอียดข่าวกิจกรรมโรงเรียน โดย : สุราษฎร์ธานี
Suratthani Family Fun Run
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ร่วมกับสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสุราษฎร์ธานี เครือข่ายผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนสุราษฎร์ธานี สมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนสุราษฎร์ธานี ชมรมครูเก่าโรงเรียนสุราษฎร์ธานี และคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสุราษฎร์ธานี จัดกิจกรรม ๑๑๑ ปี Suratthani Family Fun Run ในวันอาทิตย์ที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๖:๐๐น. ระยะทาง ๕ กิโลเมตร โดยเริ่มต้นจากหน้าโรงเรียนสุราษฎร์ธานี ผ่านหน้าวิทยาลัยเทคนิค เลี้ยวซ้ายสี่แยกแสงเพชร เลี้ยวซ้ายสี่แยก รร. สุราษฎร์พิทยา เลี้ยวซ้ายโรงแรมสยามธารา เข้าเส้นชัยโรงเรียนสุราษฎร์ธานี รายละเอียดของกิจกรรมดังกล่าวมีดังนี้ ๑. บัตรราคา ๕๐๐.- บาท ไม่มีหักค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น รายได้นำไปใช้ในการสร้างห้องน้ำโรงเรียนสุราษฎร์ธานี (#)บัตรราคา ๕๐๐.-บาท ๑ ใบรับเสื้อ ๑ ตัว สามารถวิ่งร่วมกับคนในครอบครัวเดียวกันได้ เช่น พ่อ แม่ ลูก ลุง หลานกี่ท่านก็ได้ ๒. บัตรราคา ๑,๐๐๐.-บาท (บัตร VIP) รายได้จากบัตรราคา ๑,๐๐๐.- บาท นำไปสมทบใช้ในการสร้างห้องน้ำโรงเรียนสุราษฎร์ธานี (#)บัตรราคา ๑,๐๐๐.-บาท(บัตร VIP) ๑ ใบ รับเสื้อ ๑ ตัว พร้อมเหรียญ ๑ เหรียญ สามารถวิ่งร่วมกับคนในครอบครัวเดียวกันกี่ท่านก็ได้ (*)กติกา : ผู้ที่วิ่งเข้าเส้นชัยลำดับที่ ๑ - ๑๑๑ คนแรก และครอบครัวที่วิ่งเข้าเส้นชัย ๑ - ๑๑ ครอบครัวแรกจะได้รับ เหรียญในการแข่งขันเป็นที่ระลึก (*)กำหนดวันรับเสื้อ (*) สามารถรับเสื้อได้ในวันที่ ๑๗-๑๙ มกราคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘:๓๐น. - ๑๗:๐๐น. ที่ห้องประชาสัมพันธ์ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ติดต่อสอบถามที่โทร (098)495-4111 , (086)476-3594
บันทึกข้อมูลเมื่อ 10-01-2562
ประมวลภาพข่าว [ 2 ภาพ]
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของ สุราษฎร์ธานี
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23 page 1 / 23  
 รู้เท่าทันโรคซึมเศร้าในโรงเรียน [28-11-2562]
 เชิดชูครูคนเก่ง [27-08-2562]
 คนเก่ง ส.ธ. จากการแข่งขันสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ระดับภูมิภาค [20-08-2562]
 กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้เรื่องความปลอดภัยทางเพศ [19-08-2562]