รายละเอียดข่าวกิจกรรมโรงเรียน โดย : บ้านตาขุนวิทยา
โครงการผู้ใหญ่สนใจนักเรียน
โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา ร่วมกับ สาธารณสุขอำเภอบ้านตาขุน สถานีตำรวจภูธรบ้านตาขุน และกองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 416 จัดโครงการผู้ใหญ่สนใจนักเรียน ในวันศุกร์ที่ 4 มกราคม พ.ศ.2562 ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา
บันทึกข้อมูลเมื่อ 07-01-2562
ประมวลภาพข่าว [ 6 ภาพ]
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของ บ้านตาขุนวิทยา
  1   2   3   4 page 1 / 4  
 โครงการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) [09-01-2562]
 โครงการผู้ใหญ่สนใจนักเรียน [07-01-2562]
 ประชุมผู้ปกครองภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา2561 [19-11-2562]
 โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยาจัดการแข่งขันกีฬาสีภายใน “อินทนิลเกมส์ ครั้งที่ 43” [02-07-2562]