รายละเอียดข่าวกิจกรรมโรงเรียน โดย : คลองฉนวนวิทยา
กิจกรรมวันคริสต์มาส /กิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่
โรงเรียนคลองฉนวนวิทยาจัดกิจกรรมวันคริสต์มาส ในวันที่ 25 ธันวาคม 2561 และ กิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ในวันที่ 28 ธันวาคม 2561
บันทึกข้อมูลเมื่อ 29-12-2561
ประมวลภาพข่าว [ 2 ภาพ]
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของ คลองฉนวนวิทยา
  1   2   3   4   5   6 page 1 / 6  
 การจัดกิจกรรมสนับสนุนการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร [28-02-2561]
 กิจกรรมเดินทางไกลอยู่ค่ายพักแรม [11-02-2561]
 ประกาศโรงเรียนคลองฉนวนวิทยา เรื่อง ประกวดราคา(e-bidding)จ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน [14-01-2561]
 กิจกรรมวันคริสต์มาส /กิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ [29-12-2561]