รายละเอียดข่าวกิจกรรมโรงเรียน โดย : สอาดเผดิมวิทยา
งานจัดนิทรรศการ และเวทีศักยภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล World-Class Standard School Symposium"
โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร ร่วมจัดนิทรรศการและเวทีศักยภาพโรงเรียนมาตรฐานสากลระดับชาติ (World-Class Standard School Symposium) ปีการศึกษา 2561 ภาคใต้ และรับรางวัล OBECQA เมื่อวันที่ 18 - 19 ธันวาคม 2561 ณ โรงแรมธรรมรินทร์ ธนา อำเภอเมือง จังหวัดตรัง
บันทึกข้อมูลเมื่อ 28-12-2561
ประมวลภาพข่าว [ 12 ภาพ]
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของ สอาดเผดิมวิทยา
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12 page 1 / 12  
 ร่วมพิธีถวายพานพุ่มเครื่องราชสักการะ และพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว [30-07-2561]
 พิธีสวนสนามลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาดและผู้บำเพ็ญประโยชน์ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2562 [30-07-2561]
 กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ "Stem Education สู่โครงงานสะเต็มศึกษา"  [30-07-2561]
 โครงการสัปดาห์วันภาษาไทยแห่งชาติ  [30-07-2561]