รายละเอียดข่าวกิจกรรมโรงเรียน โดย : สอาดเผดิมวิทยา
งานจัดนิทรรศการ และเวทีศักยภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล World-Class Standard School Symposium"
โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร ร่วมจัดนิทรรศการและเวทีศักยภาพโรงเรียนมาตรฐานสากลระดับชาติ (World-Class Standard School Symposium) ปีการศึกษา 2561 ภาคใต้ และรับรางวัล OBECQA เมื่อวันที่ 18 - 19 ธันวาคม 2561 ณ โรงแรมธรรมรินทร์ ธนา อำเภอเมือง จังหวัดตรัง
บันทึกข้อมูลเมื่อ 28-12-2561
ประมวลภาพข่าว [ 12 ภาพ]
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของ สอาดเผดิมวิทยา
  1   2   3   4 page 1 / 4  
 พิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 ห้องเรียนทวิศึกษา โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา [28-02-2561]
  ปฐมนิเทศนักเรียนห้องเรียนทวิศึกษา ฝึกงาน ครั้งที่ 2  [28-02-2561]
 กิจกรรมครูและนักเรียนสุดยอดแห่งปี ประจำปีการศึกษา 2561 [20-02-2561]
 พิธีมอบเกียรติบัตรPRE-TEST62 [20-02-2561]