รายละเอียดข่าวกิจกรรมโรงเรียน โดย : สอาดเผดิมวิทยา
งานจัดนิทรรศการ และเวทีศักยภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล World-Class Standard School Symposium"
โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร ร่วมจัดนิทรรศการและเวทีศักยภาพโรงเรียนมาตรฐานสากลระดับชาติ (World-Class Standard School Symposium) ปีการศึกษา 2561 ภาคใต้ และรับรางวัล OBECQA เมื่อวันที่ 18 - 19 ธันวาคม 2561 ณ โรงแรมธรรมรินทร์ ธนา อำเภอเมือง จังหวัดตรัง
บันทึกข้อมูลเมื่อ 28-12-2561
ประมวลภาพข่าว [ 12 ภาพ]
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของ สอาดเผดิมวิทยา
  1   2   3   4   5   6   7   8 page 1 / 8  
 พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562 [12-06-2561]
 กิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี  [31-05-2561]
 กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก [30-05-2561]
 ประชุมผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 [30-05-2561]