รายละเอียดข่าวกิจกรรมโรงเรียน โดย : สอาดเผดิมวิทยา
งานจัดนิทรรศการ และเวทีศักยภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล World-Class Standard School Symposium"
โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร ร่วมจัดนิทรรศการและเวทีศักยภาพโรงเรียนมาตรฐานสากลระดับชาติ (World-Class Standard School Symposium) ปีการศึกษา 2561 ภาคใต้ และรับรางวัล OBECQA เมื่อวันที่ 18 - 19 ธันวาคม 2561 ณ โรงแรมธรรมรินทร์ ธนา อำเภอเมือง จังหวัดตรัง
บันทึกข้อมูลเมื่อ 28-12-2561
ประมวลภาพข่าว [ 12 ภาพ]
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของ สอาดเผดิมวิทยา
  1 page 1 / 1  
 งานวันครู ครั้งที่ ๖๓ พ.ศ. ๒๕๖๒ "คุณธรรมนำครูไทย สร้างเด็กไทยหัวใจซื่อตรง" [18-01-2561]
 งานจัดนิทรรศการ และเวทีศักยภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล World-Class Standard School Symposium"  [28-12-2561]