รายละเอียดข่าวกิจกรรมโรงเรียน โดย : ด่านสวีวิทยา
พัฒนาวัดบรรพตวารีเขต
ลูกเสือและเนตรนารีโรงเรียนด่านสวีวิทยาระดับชั้น ม.3พัฒนา ทำความสะอาดวัดบรรพตวารีเขต จัดสถานที่เพื่อ เตรียมความพร้อมในพิธีสวดมนต์ข้ามปีเนื่องในโอกาสปีใหม่ ที่มาถึง
บันทึกข้อมูลเมื่อ 26-12-2561
ประมวลภาพข่าว [ 5 ภาพ]
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของ ด่านสวีวิทยา
  1   2   3   4   5 page 1 / 5  
 โครงการทัศนศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 [22-01-2561]
 กิจกรรมเดินทางไกลอยู่ค่ายพักแรม [16-01-2561]
 กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ [16-01-2561]
 พัฒนาวัดบรรพตวารีเขต [26-12-2561]