รายละเอียดข่าวกิจกรรมโรงเรียน โดย : ด่านสวีวิทยา
การอบรมเยาวชนขับขี่ปลอดภัยเสริมสร้างวินัยจราจร
นายสมพร ปัจฉิมเพชร รองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เป็นประธานในพิธิเปิดการอบรมเยาวชนขับขี่ปลอดภัยเสริมสร้างวินัยจราจรและป้องกันอุบัติภัยในโรงเรียน เมื่อ 25/12/61 ณ อาคารโสตทัศนูปกรณ์โรงเรียนด่านสวีวิทยา
บันทึกข้อมูลเมื่อ 26-12-2561
ประมวลภาพข่าว [ 9 ภาพ]
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของ ด่านสวีวิทยา
  1   2   3   4   5 page 1 / 5  
 โครงการทัศนศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 [22-01-2561]
 กิจกรรมเดินทางไกลอยู่ค่ายพักแรม [16-01-2561]
 กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ [16-01-2561]
 พัฒนาวัดบรรพตวารีเขต [26-12-2561]