รายละเอียดข่าวกิจกรรมโรงเรียน โดย : พุนพินพิทยาคม
กิจกรรมค่าย ICT โรงเรียนพุนพินพิทยาคม
กลุ่มงานคอมพิวเตอร์ โรงเรียนพุนพินพิทยาคม จัดกิจกรรมค่าย ICT ระหว่างวันที่ 1-2 ธันวาคม 2561 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ โรงเรียนพุนพินพิทยาคม โดยมี
นายพิเจตส์ ประยุทธสินธุ์ ครูโรงเรียนสุราษฎร์ธานี เป็นวิทยากร

บันทึกข้อมูลเมื่อ 26-12-2561
ประมวลภาพข่าว [ 15 ภาพ]
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของ พุนพินพิทยาคม
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10 page 1 / 10  
 มอบเกียรติบัตรงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561  [13-02-2561]
 กิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้ ระดับชั้น ม.1 เขื่อนรัชประภา [13-02-2561]
 กิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้ ระดับชั้น ม.6 จ.พังงา [13-02-2561]
 กิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้ ระดับชั้น ม.5 จ.ชุมพร [13-02-2561]