รายละเอียดข่าวกิจกรรมโรงเรียน โดย : พุนพินพิทยาคม
กิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์ (Math Camp)
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนพุนพินพิทยาคม จัดกิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์ (Math Camp) ในวันที่ 24-25 พฤศจิการยน 2561
บันทึกข้อมูลเมื่อ 26-12-2561
ประมวลภาพข่าว [ 12 ภาพ]
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของ พุนพินพิทยาคม
  1   2   3   4   5   6   7   8   9 page 1 / 9  
 การประชุมผู้ปกครองและประชุมชั้นเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา2561 [26-12-2561]
 กิจกรรมค่ายเชิงปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ [26-12-2561]
 กิจกรรมค่าย ICT โรงเรียนพุนพินพิทยาคม [26-12-2561]
 กิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์ (Math Camp) [26-12-2561]