รายละเอียดข่าวกิจกรรมโรงเรียน โดย : ปะทิววิทยา
กิจกรรมวันคริสต์มาส Christmas Day 2018
วันอังคาร ที่ 25 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2561 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนปะทิววิทยา ได้จัดกิจกรรมวันคริสต์มาส ณ ห้องโสตทัศนูปกรณ์ โรงเรียนปะทิววิทยา โดยมี ผอ.ยุพดี สัตยธีรานนท์ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดกิจกรรมวันคริสต์มาส
บันทึกข้อมูลเมื่อ 26-12-2561
ประมวลภาพข่าว [ 13 ภาพ]
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของ ปะทิววิทยา
  1   2   3 page 1 / 3  
 ผลการแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม [23-01-2561]
 กิจกรรมวันคริสต์มาส Christmas Day 2018 [26-12-2561]
 รางวัลครอบครัวดีเด่นที่สนับสนุนลูกให้ประสบความสำเร็จด้านกีฬาจังหวัดชุมพร [23-12-2561]
 โครงการ​ห้องเรียนสีขาว [16-12-2561]