รายละเอียดข่าวกิจกรรมโรงเรียน โดย : ปะทิววิทยา
กิจกรรมวันคริสต์มาส Christmas Day 2018
วันอังคาร ที่ 25 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2561 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนปะทิววิทยา ได้จัดกิจกรรมวันคริสต์มาส ณ ห้องโสตทัศนูปกรณ์ โรงเรียนปะทิววิทยา โดยมี ผอ.ยุพดี สัตยธีรานนท์ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดกิจกรรมวันคริสต์มาส
บันทึกข้อมูลเมื่อ 26-12-2561
ประมวลภาพข่าว [ 13 ภาพ]
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของ ปะทิววิทยา
  1   2   3   4   5   6   7 page 1 / 7  
 โครงการเยาวชนต้านภัยยาเสพติดและป้องกันการทารุณกรรม [22-06-2561]
 มหกรรมวันมหัศจรรย์ฟันดี [22-06-2561]
 พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562 [13-06-2561]
 ขอบพระคุณท่านผู้มีอุปการะคุณทุกท่านที่เข้าร่วมงานจิบน้ำชาและแข่งขันประชันเสียงไก่แจ้การกุศล [10-06-2561]