รายละเอียดข่าวกิจกรรมโรงเรียน โดย : บ้านนาสาร
กิจกรรมวันคริสต์มาส
เนื่องในโอกาสวันที่ 25 ธันวาคม เป็นวันคริสต์มาส กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนบ้านนาสาร นำโดยครูทิพวรรณ์ สนธนวณิชย์ หัวหน้ากลุ่มสาระฯ จึงได้จัดกิจกรรมวันคริสต์มาส เพื่อให้คณะครู บุคลากร และนักเรียน ได้มีกิจกรรมสนุกๆ ร่วมกัน ซึ่งประกอบด้วยการตอบปัญหาเกี่ยวกับวันคริสต์มาส การแจกของรางวัล การบอกเล่าเรื่องราวกิจกรรมวันคริสต์มาส จากครูต่างชาติ ทั้งชาวอังกฤษและชาวฟิลิปปินส์ รวมทั้งการแสดงของนักเรียนโครงการ IEP และการแสดงของนักเรียนชั้น ม. 6 ณ บริเวณหน้าเสาธง โรงเรียนบ้านนาสาร ในช่วงเช้าวันที่ 24 ธันวาคม 2561 นอกจากนี้ยังมีการจัดบอร์ดนิทรรศการวันคริสต์มาสตามห้องเรียนต่างๆ
บันทึกข้อมูลเมื่อ 25-12-2561
ประมวลภาพข่าว [ 9 ภาพ]
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของ บ้านนาสาร
  1   2 page 1 / 2  
 ผลการแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 68@ ตรัง [12-01-2561]
 กิจกรรมวันคริสต์มาส [25-12-2561]
 ขอเชิญนักเรียน ม.ปลายทุกโรงเรียนเข้าร่วมโครงการปั้นดาว ติว GAT PAT โดยคณาจารย์จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย [21-12-2561]
 เข้าร่วมชมนิทรรศการและเวทีศักยภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล ระดับชาติ ปีการศึกษา 2561 ณ โรงแรมธรรมรินทร์ ธนา Thumrin Thana Hotel จังหวัดตรัง [21-12-2561]