รายละเอียดข่าวกิจกรรมโรงเรียน โดย : บ้านนาสาร
ขอเชิญนักเรียน ม.ปลายทุกโรงเรียนเข้าร่วมโครงการปั้นดาว ติว GAT PAT โดยคณาจารย์จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านนาสาร ขอเชิญนักเรียน ม. ปลายทุกโรงเรียนเข้าร่วมโครงการปั้นดาว ติว GAT PAT โดยคณาจารย์จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยการนำของ ผศ.เรณู ถาวโรฤทธิ์ ศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านนาสาร รุ่นที่ 3 ติวฟรี ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ตั้งแต่วันที่ 2 ธันวาคม2561 ถึงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2562
บันทึกข้อมูลเมื่อ 21-12-2561
ประมวลภาพข่าว [ 11 ภาพ]
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของ บ้านนาสาร
  1   2   3   4   5   6 page 1 / 6  
 เดินรณรงค์เชิญชวนไปเลือกตั้งร่วมกับหน่วยงานในอำเภอบ้านนาสาร [23-03-2561]
 โรงเรียนบ้านนาสารลงนาม MOU คณะวิทยาศาสตร์ ม. ประสานมิตร [23-03-2561]
 การประเมิน ScQA วันที่ 21 มีนาคม 2562 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนบ้านนาสาร [22-03-2561]
 พิธีมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนยากจนพิเศษ [17-03-2561]