รายละเอียดข่าวกิจกรรมโรงเรียน โดย : บ้านนาสาร
ขอเชิญนักเรียน ม.ปลายทุกโรงเรียนเข้าร่วมโครงการปั้นดาว ติว GAT PAT โดยคณาจารย์จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านนาสาร ขอเชิญนักเรียน ม. ปลายทุกโรงเรียนเข้าร่วมโครงการปั้นดาว ติว GAT PAT โดยคณาจารย์จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยการนำของ ผศ.เรณู ถาวโรฤทธิ์ ศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านนาสาร รุ่นที่ 3 ติวฟรี ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ตั้งแต่วันที่ 2 ธันวาคม2561 ถึงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2562
บันทึกข้อมูลเมื่อ 21-12-2561
ประมวลภาพข่าว [ 11 ภาพ]
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของ บ้านนาสาร
  1   2 page 1 / 2  
 ผลการแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 68@ ตรัง [12-01-2561]
 กิจกรรมวันคริสต์มาส [25-12-2561]
 ขอเชิญนักเรียน ม.ปลายทุกโรงเรียนเข้าร่วมโครงการปั้นดาว ติว GAT PAT โดยคณาจารย์จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย [21-12-2561]
 เข้าร่วมชมนิทรรศการและเวทีศักยภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล ระดับชาติ ปีการศึกษา 2561 ณ โรงแรมธรรมรินทร์ ธนา Thumrin Thana Hotel จังหวัดตรัง [21-12-2561]