รายละเอียดข่าวกิจกรรมโรงเรียน โดย : บ้านนาสาร
เข้าร่วมชมนิทรรศการและเวทีศักยภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล ระดับชาติ ปีการศึกษา 2561 ณ โรงแรมธรรมรินทร์ ธนา Thumrin Thana Hotel จังหวัดตรัง
วันที่ 19 ธันวาคม 2561 โรงเรียนบ้านนาสารนำโดยนายสมชาย กิจคาม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาสาร และนายพยนต์ ไทยเกิด รองผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยตัวแทนคณะครู เข้าร่วมชมนิทรรศการและเวทีศักยภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล ระดับชาติ ปีการศึกษา 2561 ณ โรงแรมธรรมรินทร์ ธนา Thumrin Thana Hotel จังหวัดตรัง
บันทึกข้อมูลเมื่อ 21-12-2561
ประมวลภาพข่าว [ 8 ภาพ]
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของ บ้านนาสาร
  1   2   3   4   5 page 1 / 5  
 พิธีมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนยากจนพิเศษ [17-03-2561]
 เข้าร่วมแข่งขันการต่อวงจรอิเล็กทรอนิกส์ [17-03-2561]
 เดินรณรงค์เชิญชวนไปเลือกตั้ง [08-03-2561]
 ทีมฟุตบอลหญิงโรงเรียนบ้านนาสารได้รับรางวัลชนะเลิศ [03-03-2561]