รายละเอียดข่าวกิจกรรมโรงเรียน โดย : บ้านนาสาร
เข้าร่วมชมนิทรรศการและเวทีศักยภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล ระดับชาติ ปีการศึกษา 2561 ณ โรงแรมธรรมรินทร์ ธนา Thumrin Thana Hotel จังหวัดตรัง
วันที่ 19 ธันวาคม 2561 โรงเรียนบ้านนาสารนำโดยนายสมชาย กิจคาม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาสาร และนายพยนต์ ไทยเกิด รองผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยตัวแทนคณะครู เข้าร่วมชมนิทรรศการและเวทีศักยภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล ระดับชาติ ปีการศึกษา 2561 ณ โรงแรมธรรมรินทร์ ธนา Thumrin Thana Hotel จังหวัดตรัง
บันทึกข้อมูลเมื่อ 21-12-2561
ประมวลภาพข่าว [ 8 ภาพ]
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของ บ้านนาสาร
  1   2   3   4   5   6 page 1 / 6  
 เดินรณรงค์เชิญชวนไปเลือกตั้งร่วมกับหน่วยงานในอำเภอบ้านนาสาร [23-03-2561]
 โรงเรียนบ้านนาสารลงนาม MOU คณะวิทยาศาสตร์ ม. ประสานมิตร [23-03-2561]
 การประเมิน ScQA วันที่ 21 มีนาคม 2562 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนบ้านนาสาร [22-03-2561]
 พิธีมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนยากจนพิเศษ [17-03-2561]