รายละเอียดข่าวกิจกรรมโรงเรียน โดย : เกาะสมุย
ร่วมกิจกรรมสาธารณประโยชน์
ผู้อำนวยการโรงเรียนเกาะสมุย คณะครูและนักเรียน ร่วมกิจกรรมสาธารณประโยชน์ เดินเก็บขยะริมหาดลิปะน้อย
บันทึกข้อมูลเมื่อ 20-12-2561
ประมวลภาพข่าว [ 5 ภาพ]
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของ เกาะสมุย
  1   2   3 page 1 / 3  
 ท่านผู้อำนวยการเขตตรวจเยี่ยมห้องโครงการภาษาจีน [20-12-2561]
  ร่วมกิจกรรมสาธารณประโยชน์ [20-12-2561]
 การแข่งขันกรีฑานักเรียนกรมพลศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 [10-11-2561]
 ผู้อำนวยการและคณะครูโรงเรียนเกาะสมุย [10-11-2561]