รายละเอียดข่าวกิจกรรมโรงเรียน โดย : พนมศึกษา
ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
วันเสาร์ที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2561 โรงเรียนพนมศึกษาได้จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 เพื่อพบผู้ปกครองรับทราบข้อมูลและกิจกรรมต่างๆของโรงเรียน โดยประธานในพิธี ได้รับเกียรติจากท่านนายอำเภอพนม พบปะผู้ปกครองที่เข้าร่วมประชุม จากนั้นกำนันพยุงศักดิ์ จันทร์แสงกุลประธานคณะกรรมการสถานศึกษานำกล่าวต้อนรับคณะผู้ปกครองที่เข้าร่วมประชุม และผู้อำนวยการโรงเรียน และหัวหน้ากลุ่มงานบริหาร กล่าวชี้แจงข้อมูลข่าวสารให้กับผู้ปกครองด้วย ในวันนั้น ได้มีการมอบทุนปัจจัยพื้นฐานในกับนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือก ระดับชั้น ม.1-3 จำนวน 105 คน เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาต่อไป
บันทึกข้อมูลเมื่อ 17-12-2561
ประมวลภาพข่าว [ 9 ภาพ]
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของ พนมศึกษา
  1 page 1 / 1  
 ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 [17-12-2561]
 เสนอยื่นซองประมูลร้านค้าสวัสดิการโรงเรียนพนมศึกษา [17-10-2561]